Boknings- & materialstopp

• Införande i torsdagstidningen bokningsstopp tisdag kl.10.00.
• Observera tidigare bokningsstopp vid utgivning på onsdag och helgdagar. Läs mer på www.molndalsposten.se

Tryckfärdig PDF-annons

skall vara i version PDF 1.4 eller högre.

Färgannonser

får endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem konverteras av mottagaren/oss vid kontroll av material då endast CMYK-färger används vid tryck. Vi tar ej ansvar för färgnyanser som blivit fel vid eventuell konverteringen från annat färgsystem om annonsen innehåller färger som ej är CMYK.

Svartvita annonser

får inte innehålla några färgobjekt.

Dokumentformatet

på PDF-fil som lämnas ska vara exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd). Inga passeller skärmärken.

Bilder

i annonsen måste monteras högupplösta 200 dpi för gråskala och färgbilder. 1200 dpi för streckbilder och bilderna skall vara inkluderade i PDF-filen.

Total färgmängd

i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i trycket.

Friläggningsbanor

ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Rutan ”Avvikelse för bana” ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0.

Skalning och beskärning

av bilder ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika för stora annonsoriginal och att upplösningen på bilderna ändras. Skalning i layoutprogrammet får vara max 30% upp eller ned.

Typsnitt

som används i annonsen ska vara av typen PostScript Typ 1, OpenType. Andra typsnitt, till exempel CID-kodade typsnitt eller egenproducerade typsnitt rekommenderas inte. Inkludering av typsnitt ska ske i PDF-filen till 100%.
 • Printannonsering
  • Products
  • Boknings- & materialstopp
  • Tryckfärdig PDF-annons
  • Färgannonser
  • Svartvita annonser
  • Dokumentformatet
  • Bilder
  • Total färgmängd
  • Friläggningsbanor
  • Skalning och beskärning
  • Typsnitt
 • Displayannonsering